Muut sosiaalihuollon perhepalvelut

Yhteystiedot: Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184 Sosiaali- ja perheohjaaja Anne Siirtola, p. 040 1719 183 Perhetyöntekijä Riikka Okkonen, p. 040 1719 181 Perhetyöntekijä Arja Nurmela, p. 040 1677 843 Perhetyöntekijä Tea Tainijoki, p. 040 1719 182   Sosiaalihuoltolain.. Lue lisää
Lue lisää

Lomakkeet

Diabetes: Diabeetikon ateriaparimittaus   Opiskelijat: Opiskelijaterveyskysely   Potilastiedot: Potilaskertomusten tilaus toisesta hoitolaitoksesta (Siikalatvan sote) Potilastiedon korjaamista koskeva vaatimus (Siikalatvan sote)   Valtakirja: Valtakirja puolesta asiointiin (Siikalatvan sote)   Verenpaine: Verenpaineen kotimittausohje Lue lisää
Lue lisää

Palvelut koronaepidemian aikana

Koronaepidemiaan varautumisen vuoksi Siikalatvan sosiaali- ja terveyspalveluissa on tehty  muutoksia: Vastaanottopalvelut  Kaikki yhteydenotot terveysasemalle vain puhelimitse. Ilman ajanvarausta ei terveysasemilla voi tällä hetkellä asioida. Terveysasemien luukut ovat suljettu toistaiseksi. Kaikilla siikalatvalaisilla on käytettävissään maksutta Mehiläisen digiklinikka 24/7. Voit kirjautua Oma.. Lue lisää
Lue lisää

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esimerkiksi toiminnanohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon rakentumiseen vahvistaa voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee siirtymä- ja nivelvaiheita on vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä.. Lue lisää
Lue lisää

Perheneuvola

Perheneuvola toimii Pulkkilan terveyskeskuksessa (käyntiosoite Savonojantie 2) ja tarvittaessa Rantsilan terveyskeskuksessa (Keinontie 12).   Perheneuvolan asiakkaita ovat lapset, nuoret (perusasteikään saakka) ja perheiden vanhemmat eri elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä haasteissa/ongelmissa. Työmuotojamme ovat mm:  Lapsen/nuoren kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset  Lapsen/nuoren supportiivinen.. Lue lisää
Lue lisää

Lomakkeet

Vammaispalveluhakemus: VAMMAISPALVELUHAKEMUS   Omaishoidon tukihakemus: OMAISHOIDON TUKIHAKEMUS   Kuljetuspalveluhakemus: VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KUJETUSPALVELUHAKEMUS     Lue lisää
Lue lisää

Tilapäinen kuntoutusjakso

Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista kotona asumista tukevaa hoitoa, joka voidaan järjestää jakso- tai intervallihoitona tai yksittäisenä hoitojaksona esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen tai palvelujen tarpeen arvioinnin tukemiseen. Lyhytaikaisella toiminnalla mahdollistamme omaishoitajalle ja läheiselle vapaata arjen hoitotyöstä ja näin parannamme asiakkaan ja hänen.. Lue lisää
Lue lisää

Kehitysvammaispalvelut

Erityishuolto Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoa ovat kehitysvammalain nojalla tarjottavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito ja palveluohjaus... Lue lisää
Lue lisää

Erikoissairaanhoito

Siikalatvalaisten erikoissairaanhoito tapahtuu pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä, Mehiläisessä Oulussa tai paikallisesti Siikalatvalla. Lähettävä lääkäri valitsee kussakin tapauksessa sopivan jatkohoitopaikan. Erikoislääkärikäynnin asiakasmaksu Siikalatvalla ja Oulun Mehiläisessä on siikalatvalaisille 39,00€/käynti. Sairaanhoitopiirin yksiköissä asioidessa asiakasmaksu on 41,20€. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut kerryttävät asiakkaan maksukattoa (päivystyskäynti.. Lue lisää
Lue lisää

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa aikuisväestölle henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, tarkastaa verenpainetta, kuuloa ja näköä, antaa rokotuksia ja toimii kansansairauksien kuten diabeteksen, valtimotautien, verenpainetaudin tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. Aikuisneuvolan vastaanotoille tarvitaan ajanvaraus. Diabetesasiakkaiden hoito on keskitetty aikuisneuvolan terveydenhoitajalle. Lue lisää
Lue lisää

Suun terveydenhuolto

Hammashoitolat toimivat Pulkkilan ja Rantsilan terveyskeskuksissa sekä Kestilän hyvinvointipisteessä. Huomioithan, että vastaanotolle tullaan terveenä. Muistathan perua kiireettömän hammashoitoaikasi, mikäli sinulla on flunssa tai flunssan oireita. Huolehditaan käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä ja vältetään tarpeetonta odotusta vastaanoton tiloissa. www.ilovesuu.fi www.facebook.com/hammaslaakariliitto Ajanvaraus P. 040.. Lue lisää
Lue lisää

Sosiaalityö

Yhteystiedot: Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184 Sosiaaliohjaaja Anita Riihiaho, p. 040 1719 180 (aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut) Sosiaaliohjaaja Susan Nokia, p. 040 1719 179 (lastensuojelu ja perheneuvola) Sosiaali- ja perheohjaaja Anne Siirtola, p. 040 1719 183 (perhetyö ja sosiaaliohjaus).. Lue lisää
Lue lisää

Kuljetukset

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömään asiointiin oman kunnan alueella turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet vuodelle 2017 Kuljetustukihakemus Täytetyt lomakkeet voi palauttaa Pulkkilan terveyskeskukseen osoitteeseen Savonojantie 2, 92600 Pulkkila. Lue lisää
Lue lisää

Työllistyminen

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa työelämään paluussa toimintakykyä tukien ja estää työttömyyden pitkittyminen. Ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Anita Riihiaho, p. 040 1719 180 / anita.riihiaho@mehilainen.fi   Lue lisää
Lue lisää

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea myöntää Kela 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota voidaan myöntää henkilölle tai perheelle, kun heillä ei ole muuta toimeentuloa eikä omat tulot tai varat riitä arjen menoihin. Kela on tuottanut toimeentulotuesta pikaoppaan, joka neuvoo tuen hakemisessa.   Ehkäisevää.. Lue lisää
Lue lisää

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö Sosiaalityö on kuntalaisille suunnattu palvelu, jonka tehtävä on auttaa ongelmatilanteissa, tukea muutoksissa ja vahvistaa henkilöiden ja perheiden kykyä selviytyä elämäntilanteen vaikeuksissa. Lue lisää sosiaalityöstä >> Toimeentulotuki Jos omat tulot, tuet tai varat eivät kata toimeentuloa, henkilö voi hakea toimeentulotukea.. Lue lisää
Lue lisää

Päivätoiminta

Päivätoiminta voidaan toteuttaa pakettina, johon kuuluvat asiakkaan kuljetukset, ateriat ja vaihteleva päiväohjelma palvelukeskuksessa. Päivätoimintaa järjestetään Kestilässä ja Rantsilassa. Lisätietoa: palvelupäällikkö Arja Akbaba p.040 1719 244. Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisten asuminen

Palveluasunnot ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi.. Lue lisää
Lue lisää

Kotihoito

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä. Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen.. Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisen omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Yhteystiedot Koko Siikalatva: Rauni Tuomaala, p. 040 1719 242 Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisten palvelut

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle järjestetään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut. Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. ateria-, kylvetys-, vaatehuolto- ja turvapalvelut. Mikäli kotona asuminen ei järjestettävistä palveluista huolimatta ole enää jossakin vaiheessa mahdollista, voi hakeutua asumispalveluihin. Asumispalvelupaikkoja voi hakea pienryhmäkodeista tai laitosasumisen.. Lue lisää
Lue lisää

Työterveyshuolto

Ajanvaraus Ajanvaraus ja tiedustelut: 010 414 0666 puhelinnumero työterveyshuollon asiakkaiden omaan ajanvaraukseen. Vaihde: 010 414 0112 Voit varata ajan kätevästi Mehiläinen Digiklinikan avulla, lataa sovellut mobiilin sovelluskaupasta. Ajanvarauksen aukioloajat: Asiakaspalvelukeskus klo 7:00-22:00 vuoden jokaisena päivänä. Verkkoajanvaraus 24/7. Työterveyshoitajan ajanvaraus myös Mehiläisen.. Lue lisää
Lue lisää

Vammaispalvelut

Yhteystiedot: Sosiaaliohjaaja Anita Riihiaho, p. 040 1719 180 (ti, ke ja pe) Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184   Vammaispalvelut edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä pärjätä arjessa tasavertaisesti. Vammaisille annettuja palveluita ovat kustannusten korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, kuntoutusohjaus, sopeuttamisvalmennus,.. Lue lisää
Lue lisää

Lastensuojelu

Lastensuojelu Käyntiosoitteet: Pulkkilan terveyskeskus, Savonojantie 2, 92600 Pulkkila Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, 92500 Rantsila Yhteystiedot: Sosiaaliohjaaja Susan Nokia, p. 040 1719 179 Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184 Kiireellisissä sosiaalipalvelua vaativissa tilanteissa voi soittaa sosiaalityön päivystysnumeroon p. 040 7731 760,.. Lue lisää
Lue lisää

Äitiys- ja lastenneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on tukea perhettä lapsen odotuksessa ja valmentaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon. Ydintehtävänä on turvata raskaana olevan naisen, sikiön, vastasyntyneen ja perheen paras mahdollinen terveys. Laajempi tavoite on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.Työmuotoina ovat määräaikaiset.. Lue lisää
Lue lisää

Perhepalvelut

Tarjoamme lapsiperheille suunnattuja perhepalveluita, joiden avulla tuetaan ja autetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Tutustu perhepalveluihin tarkemmin. Sivuilta löydät tietoa palvelusta sekä yhteystiedot. Perheneuvola Perheneuvola tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä mm. tarjoten apua ja tukea perheille elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Lue lisää perheneuvolasta >> Äitiys-.. Lue lisää
Lue lisää

Vuodeosasto

Siikalatvan vuodeosastolla on 15 potilaspaikkaa, jotka kaikki ovat lyhytaikaishoitopaikkoja. Potilaat tulevat osastolle valtaosin päivystyksestä, jatkohoitoon muista alueen sairaaloista, odottamaan sijoituspaikkaa vanhusten palveluyksiköihin tai kotipalveluiden järjestämistä varten. Lisäksi vuodeosastolla annetaan lyhytaikaisia avoterveydenhuollon palveluita. Toteutamme hoidossa kuntouttavaa työotetta, jossa otetaan huomioon potilaan.. Lue lisää
Lue lisää

Laboratorio ja röntgen

Laboratoriopalvelut Laboratorionäytteiden ottoa varten tarvitset lähetteen hoitajalta tai lääkäriltä. Mikäli sinulla on toistuvaa laboratorioseurantaa vaativa sairaus tai lääkitys, pyydäthän kestolähetteen, jolloin samalla lähetteellä voidaan ottaa samat kokeet toistetusti. Pääsääntöisesti laboratoriokokeita varten ei tarvitse paastota. Mikäli kokeesi vaativat paastoa, hoitava taho.. Lue lisää
Lue lisää

Fysioterapia ja apuvälineet

Fysioterapian tehtävänä on antaa ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta, yksilö- ja ryhmäterapiaa. Fysioterapia toimii Pulkkilan ja Rantsilan terveyskeskuksissa, sekä kotikäynteinä ja palveluasumisessa. Fysioterapeutille ei tarvita lääkärin lähetettä. Hoidontarpeen arvioinnin voi tehdä myös vastaanoton hoitaja tai fysioterapeutti puhelinkeskustelun perusteella. Koronapandemian vuoksi apuvälinelainaamo.. Lue lisää
Lue lisää

Hoitotarvikejakelu

Pulkkilan terveyskeskus Siikalatvan hoitotarvikejakelu on keskitetty Pulkkilan terveysasemalle.   Hoitotarvikejakelun puhelinnumero 040 6579 469, takaisinsoitto. Puheluihin vastataan torstaisin. Torstaisin hoitotarvikkeita voi myös hakea paikan päältä klo 12-14. Hoitotarvikkeita toimitetaan tarvittaessa Rantsilan terveysasemalle ja Kestilän hyvinvointipisteeseen.   Voitte jättää tilauksenne myös sähköpostiosoitteeseen: hoitotarvike.siikalatva@mehilainen.fi.. Lue lisää
Lue lisää

Vastaanotto

Tervetuloa hoitoon Mehiläiseen! Oma Lääkärisi Siikalatva Rantsilan vastaanotto Keinontie 12, 92500 Rantsila Pulkkilan vastaanotto Savanojantie 2, 92600 Pulkkila   Siikalatvan vastaanotot palvelevat seuraavista numeroista: Siikalatvan kiireetön vastaanotto ja neuvola, puh. 040 7133 660 Siikalatvan päivystys, puh. 040 7133 661 Vastaanoton.. Lue lisää
Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Pulkkilan toimipiste Mielenterveysneuvola ja A-klinikka sijaitsevat Pulkkilan terveyskeskuksessa (Savonojantie 2). Ajanvaraukset puhelimitse, yhteystiedot alla.   Rantsilan toimipiste Mielenterveysneuvola sijaitsee Rantsilan terveyskeskuksessa (Keinontie 12). Ajanvaraukset puhelimitse, yhteystiedot alla.   Rantsilan tukikeskus Tukikeskus, Sandelsintie 13 C, Rantsila tarjoaa psykiatrisia avopalveluja omille asiakkailleen, p. 040 1719.. Lue lisää
Lue lisää

Terveyspalvelut

Potilastoimistot ovat toistaiseksi suljettuina koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Tarjoamme monipuolisesti erilaisia laadukkaita terveyspalveluita. Tutustu palveluihin! Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tavoitteena on mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy sekä kuntalaisen auttaminen, ohjaaminen sekä palvelujen järjestäminen ongelmatilanteissa. Lue lisää mielenterveys- ja päihdepalveluista >>.. Lue lisää
Lue lisää