Perheneuvola

Perheneuvola toimii Pulkkilan terveyskeskuksessa (käyntiosoite Savonojantie 2) ja tarvittaessa Rantsilan terveyskeskuksessa (Keinontie 12).   Perheneuvolan asiakkaita ovat lapset, nuoret (perusasteikään saakka) ja perheiden vanhemmat eri elämäntilanteissa ja niihin liittyvissä haasteissa/ongelmissa. Työmuotojamme ovat mm:  Lapsen/nuoren kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset  Lapsen/nuoren supportiivinen.. Lue lisää
Lue lisää

Laskutusohjeet

MEHILÄINEN TERVEYSPALVELUT OY Y-tunnus: 1723156-9 Verkkolaskut Verkkolaskuoperaattori: Basware (tunnus: BAWCFI22) OVT-tunnus: 003717231569 Paperilaskut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy **65** PL 143 00026 BASWARE   PDF-muotoiset laskut liitteineen sähköpostilla mehilainen.terveyspalvelut@bscs.basware.com   Laskuille vaadittavat tiedot: Laskuilla tulee olla joko kustannuspaikkanumero (SO-alkuinen) tai laskun tarkastajan nimi. Puutteelliset.. Lue lisää
Lue lisää

Tilapäinen kuntoutusjakso

Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista kotona asumista tukevaa hoitoa, joka voidaan järjestää jakso- tai intervallihoitona tai yksittäisenä hoitojaksona esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen tai palvelujen tarpeen arvioinnin tukemiseen. Lyhytaikaisella toiminnalla mahdollistamme omaishoitajalle ja läheiselle vapaata arjen hoitotyöstä ja näin parannamme asiakkaan ja hänen.. Lue lisää
Lue lisää

Kehitysvammaispalvelut

Erityishuolto Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoa ovat kehitysvammalain nojalla tarjottavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito ja palveluohjaus... Lue lisää
Lue lisää

Erikoissairaanhoito

Siikalatvalaisten erikoissairaanhoito tapahtuu pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä, Mehiläisessä Oulussa tai paikallisesti Siikalatvalla. Lähettävä lääkäri valitsee kussakin tapauksessa sopivan jatkohoitopaikan. Erikoislääkärikäynnin potilasmaksut Siikalatvalla ja Oulun Mehiläisessä ovat siikalatvalaisille samat kuin potilasmaksut sairaanhoitopiirin yksiköissä ja ne kerryttävät maksukattoa: Poliklinikkakäynti  41,20 euroa Päiväkirurginen toimenpidemaksu 135,10.. Lue lisää
Lue lisää

Aikuisneuvola

Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa aikuisväestölle henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, tarkastaa verenpainetta, kuuloa ja näköä, antaa rokotuksia ja toimii kansansairauksien kuten diabeteksen, valtimotautien, verenpainetaudin tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi tai hoitamiseksi. Aikuisneuvolan vastaanotoille tarvitaan ajanvaraus. Diabetesasiakkaiden hoito on keskitetty aikuisneuvolan terveydenhoitajalle. Lue lisää
Lue lisää

Suun terveydenhuolto

Hammashoitolat toimivat Pulkkilan ja Rantsilan terveyskeskuksissa sekä Kestilän hyvinvointipisteessä.   Ajanvaraus P. 040 7133 662 maanantaista torstaihin klo 8 – 15.30 sekä  perjantaisin ja aattopäivinä klo 8 – 15. Särkyajanvaraukset klo 8 – 10 välisenä aikana, paitsi yllättävissä tapaturmissa tulee heti ottaa.. Lue lisää
Lue lisää

Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityöntekijät.. Lue lisää
Lue lisää

Työllistyminen

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on auttaa työelämään paluussa toimintakykyä tukien ja estää työttömyyden pitkittyminen. Ota yhteyttä sosiaaliohjaaja Salla Mettalaan p. 040 1719 180 / salla.mettala@mehilainen.fi   Lue lisää
Lue lisää

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea hoitaa Kela 1.1.2017 alkaen. Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota voidaan myöntää henkilölle tai perheelle, kun heillä ei ole muuta toimeentuloa eikä omat tulot tai varat riitä arjen menoihin. Kela on tuottanut toimeentulotuesta pikaoppaan, joka neuvoo tuen hakemisessa.   Lue lisää
Lue lisää

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö Sosiaalityö on kuntalaisille suunnattu palvelu, jonka tehtävä on auttaa ongelmatilanteissa, tukea muutoksissa ja vahvistaa henkilöiden ja perheiden kykyä selviytyä elämäntilanteen vaikeuksissa. Lue lisää sosiaalityöstä >> Toimeentulotuki Jos omat tulot, tuet tai varat eivät kata toimeentuloa, henkilö voi hakea toimeentulotukea.. Lue lisää
Lue lisää

Päivätoiminta

Päivätoiminnan muotoja ovat esim. päiväkeskuksissa toteutettavat toimintakykyä ylläpitävät toimintamuodot ja palvelut mm. erilaiset kerhot, saunotus ja ateriapalvelut. Säännöllisesti järjestetään erilaisia teemapäiviä. Päivätoiminta voidaan toteuttaa pakettina, johon kuuluvat asiakkaan kuljetukset, ateriat ja vaihteleva päiväohjelma palvelukeskuksessa. Päivätoimintaan voi osallistua toivensa mukaan päivittäin, viikoittain tai.. Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisten asuminen

Palveluasunnot ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka eivät enää tule kotihoidon ja tukipalvelujen turvin toimeen kotona. Palveluasuminen on kodinomaista asumista ja asukkaan toimintakykyä ylläpitävää palvelua. Palveluasumisen peruspalveluita ovat ateria-, hygienia- ja siivouspalvelut sekä avunsaantimahdollisuus kaikkina vuorokauden aikoina. Asukkaat maksavat asunnostaan vuokraa. Lisäksi.. Lue lisää
Lue lisää

Kotihoito

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä. Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen.. Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisen omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Yhteystiedot Rantsila, Kestilä:  Arja Akbaba, p. 040 1719 244 Pulkkila, Piippola: Rauni Tuomaala, p. 040 1719 242 Lue lisää
Lue lisää

Ikäihmisten palvelut

Jokaiselle palveluja tarvitsevalle järjestetään yksilölliset ja tarpeenmukaiset palvelut. Kotona asumista tukevia palveluja ovat mm. ateria-, kylvetys-, vaatehuolto- ja turvapalvelut. Mikäli kotona asuminen ei järjestettävistä palveluista huolimatta ole enää jossakin vaiheessa mahdollista, voi hakeutua asumispalveluihin. Asumispalvelupaikkoja voi hakea pienryhmäkodeista tai laitosasumisen.. Lue lisää
Lue lisää

Työterveyshuolto

Ajanvaraus Ajanvaraus ja tiedustelut: 010 414 0666 puhelinnumero työterveyshuollon asiakkaiden omaan ajanvaraukseen. Vaihde: 010 414 0112 Ajanvarauksen aukioloajat: Asiakaspalvelukeskus klo 7:00-22:00 vuoden jokaisena päivänä. Verkkoajanvaraus 24/7. Työterveyshoitajan ajanvaraus myös Mehiläisen verkkoajanvarauksen kautta. Työterveyslääkärin ajanvaraus vain puhelimitse. Yhteystiedot Mehiläinen Siikalatva Työterveys Savonojantie 2.. Lue lisää
Lue lisää

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä pärjätä arjessa tasavertaisesti. Vammaisille annettuja palveluita ovat kustannusten korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, kuntoutusohjaus, sopeuttamisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen. Lisäksi voidaan korvata ylimääräiset vaate- ja erityisravinnosta johtuvat erityiskustannukset. Palvelutarpeen.. Lue lisää
Lue lisää

Lastensuojelu

Lastensuojelu Käyntiosoitteet: Pulkkilan terveyskeskus, Savonojantie 2, 92600 Pulkkila Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, 92500 Rantsila Yhteydenotot: Sosiaaliohjaaja Susan Nokia, p. 040 1719 179 Perheohjaaja Riikka Kokko, p. 040 1719 184 Sosiaalityön päivystys klo 8-16 p. 040 7731 760, virka-ajan ulkopuolella 112.   Lastensuojelun.. Lue lisää
Lue lisää

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita. Perhetyö tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona ja voi koostua esimerkiksi perhettä tukevista keskusteluista ja ohjauksesta, kotityössä ja arjen askareissa avustamisesta. Perhetyön sisältö määräytyy yhdessä perheen kanssa sovittavien tavoitteiden .. Lue lisää
Lue lisää

Äitiys- ja lastenneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on tukea perhettä lapsen odotuksessa ja valmentaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon. Ydintehtävänä on turvata raskaana olevan naisen, sikiön, vastasyntyneen ja perheen paras mahdollinen terveys. Laajempi tavoite on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.Työmuotoina ovat määräaikaiset.. Lue lisää
Lue lisää

Perhepalvelut

Tarjoamme lapsiperheille suunnattuja perhepalveluita, joiden avulla tuetaan ja autetaan perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Tutustu perhepalveluihin tarkemmin. Sivuilta löydät tietoa palvelusta sekä yhteystiedot. Perheneuvola Perheneuvola tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä mm. tarjoten apua ja tukea perheille elämän erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa. Lue lisää perheneuvolasta >> Äitiys-.. Lue lisää
Lue lisää

Siikalatvan terveyskeskussairaalan vuodeosasto

Siikalatvan vuodeosastolla on 15 potilaspaikkaa, jotka kaikki ovat lyhytaikaishoitopaikkoja. Potilaat tulevat osastolle valtaosin päivystyksestä, jatkohoitoon muista alueen sairaaloista, odottamaan sijoituspaikkaa vanhusten palveluyksiköihin tai kotipalveluiden järjestämistä varten. Lisäksi vuodeosastolla annetaan lyhytaikaisia avoterveydenhuollon palveluita. Toteutamme hoidossa kuntouttavaa työotetta, jossa otetaan huomioon potilaan.. Lue lisää
Lue lisää

Laboratorio ja röntgen

Laboratoriopalvelut Laboratorionäytteiden ottoa varten tarvitset lähetteen hoitajalta tai lääkäriltä. Mikäli sinulla on toistuvaa laboratorioseurantaa vaativa sairaus tai lääkitys, pyydäthän kestolähetteen, jolloin samalla lähetteellä voidaan ottaa samat kokeet toistetusti. Pääsääntöisesti laboratoriokokeita varten ei tarvitse paastota. Mikäli kokeesi vaativat paastoa, hoitava taho.. Lue lisää
Lue lisää

Fysioterapia ja apuvälineet

Fysioterapian tehtävänä on antaa ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta, yksilö- ja ryhmäterapiaa. Fysioterapia toimii Pulkkilan ja Rantsilan terveyskeskuksissa, sekä kotikäynteinä ja palveluasumisessa. Fysioterapeutille ei tarvita lääkärin lähetettä. Hoidontarpeen arvioinnin voi tehdä myös vastaanoton hoitaja tai fysioterapeutti puhelinkeskustelun perusteella. Lue lisää
Lue lisää

Hoitotarvikejakelu

Pulkkilan terveyskeskus Siikalatvan hoitotarvikejakelu on keskitetty Pulkkilan terveysasemalle. Hoitotarvikejakelun puhelinnumero 040 6579 469  ja puhelinajat ovat keskiviikkoisin klo 8.00 – 9.00 ja 12.00 – 14.00 ja torstaisin klo 8.00 – 9.00.  Keskiviikkoisin hoitotarvikkeita voi myös hakea paikan päältä. Hoitotarvikkeita toimitetaan tarvittaessa Rantsilan.. Lue lisää
Lue lisää

Vastaanotot

Tervetuloa hoitoon Mehiläiseen! Siikalatvan terveyskeskussairaala, Pulkkilan terveyskeskus Savonojantie 2 92600 PULKKILA   Siikalatvan vastaanotot palvelevat seuraavista numeroista: Siikalatvan kiireetön vastaanotto ja neuvola, puh. 040 7133 660 Siikalatvan päivystys, puh. 040 7133 661   Kesäajan lääkäripäivystys RANTSILASSA maanantaista perjantaihin.   Virka-ajan.. Lue lisää
Lue lisää

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Pulkkilan toimipiste Mielenterveysneuvola ja A-klinikka sijaitsevat Pulkkilan terveyskeskuksessa (Savonojantie 2). Ajanvaraukset puhelimitse, yhteystiedot alla.   Rantsilan toimipiste Mielenterveysneuvola sijaitsee Rantsilan terveyskeskuksessa (Keinontie 12). Ajanvaraukset puhelimitse, yhteystiedot alla.   Rantsilan tukikeskus Tukikeskus, Sandelsintie 13 C, Rantsila tarjoaa psykiatrisia avopalveluja omille asiakkailleen, p. 040 1719.. Lue lisää
Lue lisää

Terveyspalvelut

Tarjoamme monipuolisesti erilaisia laadukkaita terveyspalveluita. Tutustu palveluihin! Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tavoitteena on mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy sekä kuntalaisen auttaminen, ohjaaminen sekä palvelujen järjestäminen ongelmatilanteissa. Lue lisää mielenterveys- ja päihdepalveluista >> Äitiys- ja lastenneuvola Neuvoloissa keskitytään raskaana olevan.. Lue lisää
Lue lisää