Kotihoito

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet. Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta,  sauna- ja kylvetyspalvelusta, kuntoutuksesta ja kuljetuspalveluista.

Tukipalveluja voi hakea täyttämällä Tukipalveluhakemus 2019 lomakkeen.

Kotihoidon palveluista peritään kunnanhallituksen vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Säännöllisen kotihoidon asiakas ilmoittaa tulotietonsa kotihoidon määrittämistä varten. Tuloselvityslomakkeita saa kotihoidon tiimeiltä, palvelukeskuksista tai terveysasemilta. Asiakkaan tulee heti, kun säännöllinen kotihoito aloitetaan, toimittaa tulotietolomake oman kotihoidon alueen palvelukeskukseen.

Siikalatvan kunnan kotihoidon myöntämisperusteet löydät tästä.