Ikäihmisen omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus.

Yhteystiedot

Rantsila, Kestilä:  Arja Akbaba, p. 040 1719 244

Pulkkila, Piippola: Rauni Tuomaala, p. 040 1719 242