Sosiaalityö

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista. Sosiaalityöntekijät tavoittaa sosiaalitoimistoista.

Kiireellinen lastensuojelu virka-aikana, puh. 040 773 1760
Virka-ajan ulkopuolella yleinen hätänumero 112