Toimeentulotuki

Toimeentulotukea hoitaa Kela 1.1.2017 alkaen.

Toimeentulotuki on taloudellinen tuki, jota voidaan myöntää henkilölle tai perheelle, kun heillä ei ole muuta toimeentuloa eikä omat tulot tai varat riitä arjen menoihin.

Kela on tuottanut toimeentulotuesta pikaoppaan, joka neuvoo tuen hakemisessa.