Vammaispalvelut

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Anita Riihiaho, p. 040 1719 180 (ti, ke ja pe)

Palvelupäällikkö Riikka Kokko, p. 040 1719 184

 

Vammaispalvelut edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä pärjätä arjessa tasavertaisesti.

Vammaisille annettuja palveluita ovat kustannusten korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, kuntoutusohjaus, sopeuttamisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen. Lisäksi voidaan korvata ylimääräiset vaate- ja erityisravinnosta johtuvat erityiskustannukset.

 

Asumispalvelut

Mikäli omassa kodissa asuminen ei avustajankaan turvin ei enää onnistu tai ole turvallista, tarjotaan asiakkaalle palveluasuminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Yhteystiedot Rantsila, Kestilä, Pulkkila ja Piippola:

Susan Nokia, p. 040 1719 179 (lasten omaishoito)

Anita Riihiaho, p. 040 1719 180 (aikuisten omaishoito)

Linkki omaishoidon tukihakemukseen: Omaishoidon tukihakemus 

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen Savonojantie 2, 92600 Pulkkila.