Vammaispalvelut

Vammaispalvelut edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä pärjätä arjessa tasavertaisesti.

Vammaisille annettuja palveluita ovat kustannusten korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, kuntoutusohjaus, sopeuttamisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen. Lisäksi voidaan korvata ylimääräiset vaate- ja erityisravinnosta johtuvat erityiskustannukset.

Palvelutarpeen arviointi: sosiaaliohjaaja Salla Mettala p. 040 1719 180.

 

Asumispalvelut

Mikäli omassa kodissa asuminen ei avustajankaan turvin ei enää onnistu tai ole turvallista, tarjotaan asiakkaalle palveluasuminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Yhteystiedot Rantsila, Kestilä, Pulkkila ja Piippola:

Susan Nokia, puhelin: 040 1719179.

Alla linkit omaishoidon tukihakemukseen:

Omaishoidon tukihakemus 

 

Kuljetuspalvelut

VAIKEAVAMMAISTEN_HENKILÖIDEN_KUJETUSPALVELUHAKEMUS_