Vammaispalvelut

Vammaispalvelut edistävät vammaisen henkilön edellytyksiä pärjätä arjessa tasavertaisesti.

Vammaisille annettuja palveluita ovat kustannusten korvaus henkilökohtaisen avustajan palkkaamiseen, asunnonmuutostyöt, kuljetuspalvelut, tulkkipalvelut, kuntoutusohjaus, sopeuttamisvalmennus, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankinnoissa avustaminen. Lisäksi voidaan korvata ylimääräiset vaate- ja erityisravinnosta johtuvat erityiskustannukset.

Palvelutarpeen arviointi: sosiaaliohjaaja Raili Luonua p. 040 171 9180.

 

Asumispalvelut

Mikäli omassa kodissa asuminen ei avustajankaan turvin ei enää onnistu tai ole turvallista, tarjotaan asiakkaalle palveluasuminen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Työ-ja päivätoiminta

Pulkkilassa työtoiminta keskittyy Koivulehdon palvelukeskuksen pesulaan. Yhteystiedot Koivulehto, Pakkalantie 9
92600 PULKKILA. Pulkkilan työtoimintaohjaaja, p. 040 171 9168.

Kestilässä päivätoiminta tapahtuu Kehitysvammaisten asuntolan yhteydessä, Hakatie 4 92700 KESTILÄ, p. 040 171 9169.

Rantsilan työ- ja toimintapaikan käyttäjinä ovat kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Toimintakeskus
Paavolantie 19 A 7, 92500 RANTSILA, p. 040 171 9164.

Piippolassa toimintaa järjestää Työkeskus Ponnari, Pappilankuja 1, 92620 Piippola, p. 040 0291732.

 

Omaishoito

Omaishoidon tuella pyritään turvaamaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan hoito kotona. Tuki on perusturvalautakunnan määrittelemien omaishoidon tuen myöntämiskriteerien mukaisesti myönnettävä harkinnanvarainen etuus. Tukea myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Yhteystiedot Rantsila, Kestilä Arja Akbaba p. 040 171 9244

Rauni Tuomaala Pulkkila, Piippola, p. 040 171 9242

Alla linkit omaishoidon tukihakemukseen:
Omaishoidon tukihakemus