Kehitysvammaispalvelut

Erityishuolto

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoa ovat kehitysvammalain nojalla tarjottavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito ja palveluohjaus. Palvelutarpeen arvioimiseksi asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma ja sen pohjalta erityishuolto-ohjelma.

 

Asumispalvelut

Kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan asumispalveluja asiakkaan tarpeen mukaan.

Asuminen omassa asunnossa sopii henkilöille, jotka pärjäävät pääosin itsenäisesti. Asumiseen liittyvän tuen ja ohjauksen he saavat kehitysvammapalvelujen tai kotihoidon henkilökunnalta. Siikalatvalla on mahdollista asua tuetusti Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kylillä.

Mikäli itsenäinen asuminen ei onnistu, on tarjolla ryhmäasumista. Jokitörmän asuntolassa Rantsilassa on jokaisella asukkaalla oma huone, ja sen lisäksi yhteiset tilat. Henkilökunnan ohjausta ja apua on saatavilla aamusta iltaan. Yöllä henkilökuntaa ei ole paikalla.

Jokitörmän asuntola, Siikajoentie 11, 92500 Rantsila. puh. 040-171 9166.

Kestilän asuntolassa henkilökunta on paikalla kellon ympäri. Tämä asumismuoto sopii henkilöille, jotka tarvitsevat paljon apua, hoitoa ja valvontaa asumisensa suhteen.

Kestilän asuntola, Hakatie 4 as. 3-5, 92700 Kestilä. puh. 040-171 9169.

 

Asumispalveluihin haetaan tällä lomakkeella: Hakemus asumispalveluihin

 

Työ- ja päivätoiminta

Pulkkilassa työtoiminta keskittyy Koivulehdon palvelukeskuksen pesulaan, Koivulehto, Pakkalantie 9 92600 PULKKILA. Pulkkilan työtoimintaohjaaja, puh. 040 171 9168.

Kestilässä päivätoiminta tapahtuu Kehitysvammaisten asuntolan yhteydessä, Hakatie 4 92700 KESTILÄ, puh. 040 171 9169.

Rantsilan työ- ja toimintapaikan käyttäjinä ovat kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Toimintakeskus Paavolantie 19 A 5, 92500 RANTSILA, puh. 040 171 9164.

Piippolassa toimintaa järjestää Työkeskus Ponnari, Pappilankuja 1, 92620 Piippola, puh. 040 0291732.

 

Palveluohjaus

Avopalveluohjaajat tarjoavat neuvoja, tukea ja apua kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen. He vastaavat palvelusuunnitelmien teosta ja toimivat yhteyshenkilönä asiakkaan ja hänen saamiensa palvelujen välillä.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palveluohjaajana toimii Eija Larikka, puh. 040-171 9163.

Aikuisten kehitysvammaisten palveluohjaajana toimii kehitysvammapalvelujen esimies Ulla Hankonen, puh. 040-171 9162.