Kotihoito

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet. Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta,  sauna- ja kylvetyspalvelusta, kuntoutuksesta ja kuljetuspalveluista.

Tukipalveluja voi hakea Siikalatvan kunnalta.

Kotihoidon palveluista peritään kunnanhallituksen vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Säännöllisen kotihoidon asiakas ilmoittaa tulotietonsa kotihoidon määrittämistä varten. Tuloselvityslomakkeita saa kotihoidon tiimeiltä, palvelukeskuksista tai terveysasemilta. Asiakkaan tulee heti, kun säännöllinen kotihoito aloitetaan, toimittaa tulotietolomake oman kotihoidon alueen palvelukeskukseen.