Kotihoito

Mietitkö, miten kotihoitoa on mahdollista saada ja mistä pitäisi aloittaa? Tältä sivulta löydät perustiedot kotihoidosta.

 

  • sosiaalipalvelujen tarpeesta ilmoitetaan kunnan viranhaltijalle, yhteystiedot löydät täältä: https://www.siikalatva.fi/sote/
    • ilmoituksen voi tehdä asiakas itse, omainen, läheinen, terveyspalvelujen tuottaja tai esimerkiksi ensihoidon henkilöstö
  • Viranhaltijan arvioinnin ja päätöksenteon jälkeen päätös toimitetaan sekä asiakkaalle että Mehiläisen kotihoitoon
  • Asiakas/asioiden hoitaja ja kotihoito sopivat palvelun aloittamisesta
  • Palvelutarpeen arvioon on hyvä osallistua myös Mehiläisen kotiutuskoordinaattori, muistikoordinaattori tai kotihoidon edustaja
  • Yhteistyö kunnan, Mehiläisen ja asiakkaan välillä on ensiarvoisen tärkeää sujuvan avun järjestymiseksi

Joskus kotihoidon tarve ilmenee akuutisti ja päätöksessä saattaa kulua aikaa. Näin viivästyy esimerkiksi kotiutuminen sairaalasta tai kotona selviytyminen käy mahdottomaksi. Tällöin on hyvä, jos yhteys otetaan viranhaltijaan välittömästi, mutta myös kotihoitoon voi olla yhteydessä jo tarpeen ilmettyä.

 

Kotihoitoa toteutetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhteistyössä. Kotihoidon tehtävänä on asiakkaan toimintakyvyn alentuessa tilapäisesti tai pysyvästi selvittää kotihoidon mahdollisuudet tukea asiakkaan omatoimista arkielämistä.

Asiakkaalle laadittavassa yksilöllisessä, kirjallisessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat sekä omaisten ja läheisten että yhteistyötahojen auttamismahdollisuudet. Palvelut koostuvat erilaisista tukipalveluista, mm. ateriapalvelusta, turvapalvelusta,  sauna- ja kylvetyspalvelusta, kuntoutuksesta ja kuljetuspalveluista.

Tukipalveluja voi hakea Siikalatvan kunnalta ja kunnalta tulee saada päätös kotihoidon tarpeesta.

Kotihoidon palveluista peritään kunnanhallituksen vahvistamat asiakas- ja palvelumaksut.

Säännöllisen kotihoidon asiakas ilmoittaa tulotietonsa kotihoidon maksun määrittämistä varten. Tuloselvityslomakkeita saa kotihoidon tiimeiltä, palvelukeskuksista tai terveysasemilta. Asiakkaan tulee heti säännöllisen kotihoidon alkaessa toimittaa tulotietolomake oman kotihoidon alueen palvelukeskukseen.