Tilapäinen kuntoutusjakso

Kuntouttavalla lyhytaikaishoidolla tarkoitetaan suunnitelmallista kotona asumista tukevaa hoitoa, joka voidaan järjestää jakso- tai intervallihoitona tai yksittäisenä hoitojaksona esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen tai palvelujen tarpeen arvioinnin tukemiseen.
Lyhytaikaisella toiminnalla mahdollistamme omaishoitajalle ja läheiselle vapaata arjen hoitotyöstä ja näin parannamme asiakkaan ja hänen läheisensä elämänlaatua. Keskeinen osa kuntouttavaa lyhytaikaishoitoa on hyvä yhteydenpito kodin, kotihoidon ja lyhytaikaishoitopaikan välillä sekä omaishoitajan tukeminen eri keinoin.
Yksiköissä tarjotaan myös asiakkaille tehokuntoutusjaksoja. Tehokuntoutusjakso sisältää lyhytaikaisen hoivan ja huolenpidon lisäksi tavoitteellisen valmennuksen, jolla tuetaan ja vahvistetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista ja tarvittaessa rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkeaan tukevia verkostoja.
Asiakasmaksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen mukaisesti. Maksut eivät kerrytä asiakasmaksukattoa.

 

Kuntoutusyksikkö Villiina
Pehkolantie 4
92700 Kestilä
Puhelin 040 7588 297