Lastensuojelu

Lastensuojelu

Käyntiosoitteet:

Pulkkilan terveyskeskus, Savonojantie 2, 92600 Pulkkila

Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, 92500 Rantsila

Yhteydenotot:

Sosiaaliohjaaja Susan Nokia, p. 040 1719 179

Perheohjaaja Riikka Kokko, p. 040 1719 184

Sosiaalityön päivystys klo 8-16 p. 040 7731 760, virka-ajan ulkopuolella 112.

 

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Perhe- ja yksikökohtaisella lastensuojelulla pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan (avohuollon tukitoimet mm. perhetyö, perheneuvola ja tukihenkilötoiminta).

Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto). Lastensuojelu on yhteistyötä vanhempien, päivähoidon, neuvolan, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun lapsen oireilu, perhetilanne tai muu lapsen hyvinvointiin liittyvä asia huolestuttaa. Kuka tahansa voi myös tehdä sosiaaliviranomaiselle ilmoituksen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, yhteystiedot yllä. Lastensuojelusta vastaavat sosiaalityöntekijät.

Lataa lastensuojeluilmoitus 

Lastensuojeluilmoituksen käsittely- ja toimenpideosan täyttää lastensuojeluilmoituksen käsittelijä: kunnan sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä.

Lastensuojelu turvaa lasten

  • turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön
  • tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen
  • etusija erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun tehtävänä on

  • vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
  • tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
  • toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.

 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhe on perhe, jossa lapsi käy säännöllisesti ja sovitusti lastensuojelun avohuollon tukitoimena ja sosiaalilautakunta tai vastaava toimielin maksaa tästä toiminnasta tukiperheelle sopimuksen mukaisen korvauksen.

Koska tukiperhettä tarvitaan monenlaisille lapsille ja erilaisissa elämäntilanteissa, tarvitaan myös erilaisia tukiperheitä. Tukiperhe voi olla lapseton pariskunta, jo aikuiseksi omat lapsensa kasvattanut ”varamummola” tai yksinasuvan aikuisen perhe, jolla on resursseja ja halua tarjota huolenpitoa ja turvaa lapsille. Tukiperhe voi olla myös kahden vanhemman lapsiperhe tai yksinhuoltajaperhe.

Tuettavat lapset ovat usein leikki- tai kouluikäisiä. Myös itsenäistyvä nuori voi tarvita tukiperhettä. Jos lapsi on vauvaikäinen, on syytä pohtia erityisen tarkkaan, onko lapsen kannalta tarkoituksenmukaista järjestää tukiperhe avohuollon tukitoimeksi.

Tukisuhteen tavoitteet, tapaamisten tiheys ja kesto ja tukisuhteen suunniteltu kesto on sovittava yhdessä lapsen ja hänen biologisen perheensä ja tukiperheen kanssa.