Lastensuojelu

Lastensuojelu

Käyntiosoitteet:

Pulkkilan terveyskeskus, Savonojantie 2, 92600 Pulkkila

Rantsilan terveyskeskus, Keinontie 12, 92500 Rantsila

Yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja, 040 1719 179

Palvelupäällikkö Riikka Kokko, 040 1719 184

Kiireellisissä sosiaalipalvelua vaativissa tilanteissa voi soittaa sosiaalityön päivystysnumeroon p. 040 7731 760, klo 8-16. Virka-ajan ulkopuolella soitattehan numeroon 112.

 

Lastensuojelun tarkoituksena on lasten kasvuolojen turvaaminen sekä vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä. Perhe- ja yksilökohtaisella lastensuojelulla pyritään ensisijaisesti siihen, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan. Perheen ja lapsen voimavaroja, kasvua ja kehitystä tuotetaan avohuollon tukitoimin, kuten perhetyöllä, tukisuhde- ja tukiperhetoiminnalla sekä sosiaaliohjauksella.

Tarvittaessa järjestetään kuitenkin hoitoa myös kodin ulkopuolella (sijaishuolto). Lastensuojelu on yhteistyötä vanhempien, päivähoidon, neuvolan, koulun sekä muiden lapselle ja perheelle läheisten tahojen kesken.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun lapsen oireilu, perhetilanne tai muu lapsen hyvinvointiin liittyvä asia huolestuttaa. Kuka tahansa voi myös tehdä sosiaaliviranomaiselle ilmoituksen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, yhteystiedot yllä. Lastensuojelusta vastaavat sosiaalityöntekijät.

Lataa lastensuojeluilmoitus 

Lastensuojeluilmoituksen käsittely- ja toimenpideosan täyttää lastensuojeluilmoituksen käsittelijä: kunnan sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä.

Lastensuojelu turvaa lasten

  • turvallisen ja virikkeellisen kasvuympäristön
  • tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen
  • etusija erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun tehtävänä on

  • vaikuttaa yleisiin kasvuoloihin
  • tukea huoltajia lapsen kasvatuksessa
  • toteuttaa yksilö- ja perhekohtaista lastensuojelua, johon kuuluvat avohuollon tukitoimet, huostaanotto, sijais- ja jälkihuolto.