Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmuoto, joka

  • tarjoaa joustavia toimintatapoja asiakkaan taitojen kehittymiseen, esimerkiksi toiminnanohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin ja itsetunnon rakentumiseen
  • vahvistaa voimavaroja, osaamista, taitoja ja uuden oppimista
  • edistää arjen- ja elämänhallinnan taitoja sekä tukee siirtymä- ja nivelvaiheita
  • on vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan voimavarojen mukaan.

Neuropsykiatrinen valmennus sopii kaiken ikäisille henkilöille, joilla on haasteena tai piirteinä esimerkiksi: ADHD/ADD,  Autismin kirjo/Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielellisiä erityisvaikeuksia tai oppimisvaikeuksia.

Valmennusta järjestetään Pulkkilan ja Rantsilan terveyskeskuksissa sekä asiakkaan kotona, koulussa tai työpaikalla. Neuropsykiatrista valmennusta tarjoaa Siikalatvan perheneuvola.

 

Yhteystiedot:

p. 040 1719 179

sosiaaliohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Susan Nokia