Sosiaalipalvelut

Sosiaalityö

Sosiaalityö on kuntalaisille suunnattu palvelu, jonka tehtävä on auttaa ongelmatilanteissa, tukea muutoksissa ja vahvistaa henkilöiden ja perheiden kykyä selviytyä elämäntilanteen vaikeuksissa.

Lue lisää sosiaalityöstä >>

Toimeentulotuki

Jos omat tulot, tuet tai varat eivät kata toimeentuloa, henkilö voi hakea toimeentulotukea Kelasta.

Lue lisää toimeentulotuesta >>

Työllistyminen kuntouttavalla työtoiminnalla

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on lisätä elämänhallintataitoja ja mahdollisuuksia työllistyä.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta >>

Kuljetukset

Kuljetuspalveluilla edistetään kuntalaisen toimintamahdollisuuksia. Kuljetuspalveluita voi saada henkilö, joka tarvitsee kuljetuspalveluita esimerkiksi toimintakykynsä takia.

Lue lisää kuljetuspalveluista >>