Kuljetukset

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään välttämättömään asiointiin oman kunnan alueella turvaamaan asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä.

Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet vuodelle 2017

Kuljetustukihakemus

Täytetyt lomakkeet voi palauttaa Pulkkilan terveyskeskukseen osoitteeseen Savonojantie 2, 92600 Pulkkila.