Terveyspalvelut

Potilastoimistot ovat toistaiseksi suljettuina koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tarjoamme monipuolisesti erilaisia laadukkaita terveyspalveluita. Tutustu palveluihin!

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tavoitteena on mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäisy sekä kuntalaisen auttaminen, ohjaaminen sekä palvelujen järjestäminen ongelmatilanteissa.

Lue lisää mielenterveys- ja päihdepalveluista >>

Äitiys- ja lastenneuvola

Neuvoloissa keskitytään raskaana olevan äidin, perheen ja alle kouluikäisten lasten terveyden- ja hyvinvoinnin asioihin.

Lue lisää äitiys- ja lastenneuvolan palveluista >>

Terveyskeskuksen vastaanotot

Terveyskeskusten vastaanotolta saat perusterveydenhuollon palveluita.

Lue lisää vastaanoton palveluista >>

Vuodeosasto

Vuodeosastolla hoidetaan lyhytaikaishoidossa olevia potilaita eri tilanteissa.

Lue lisää vuodeosaston palveluista >>

Laboratorio ja röntgen

Laboratoriossa ja röntgenissä tarjotaan potilaan tutkimukseen liittyviä palveluita.

Lue lisää laboratorio- ja röntgenpalveluista >>

Suun terveydenhuolto

Tarjoamme hammaslääkäripalveluita ja muita suun terveydenhoidon palveluita hammashoitoloissa sekä kiireellisissä että kiirettömissä asioissa.

Lue lisää suun terveydenhuollon palveluista >>

Fysioterapia ja apuvälineet

Fysioterapian ja tarjottavien apuvälineiden tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Lue lisää fysioterapiasta ja apuvälineistä >>

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto hoitaa koululaisen terveyttä ja tukee lapsen tai nuoren kehittymistä.

Lue lisää kouluterveydenhuollosta >>

Hoitotarvikejakelu

Hoitotarvikkeita voidaan kuntalaisille, joilla on sairauden takia oikeus hoitotarvikkeisiin.

Lue lisää hoitotarvikejakelusta >>

 

Erikoissairaanhoito

Siikalatvalaisten erikoissairaanhoito tapahtuu pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä tai Mehiläisessä Oulussa tai paikallisesti Siikalatvalla. Lähettävä lääkäri valitsee kussakin tapauksessa sopivan jatkohoitopaikan. Erikoislääkärikäynnin potilasmaksut Siikalatvalla ja Oulun Mehiläisessä ovat siikalatvalaisille samat kuin potilasmaksut sairaanhoitopiirillä ja ne kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa:

Poliklinikkakäynti  41,20 euroa

Päiväkirurginen toimenpidemaksu 135,10 euroa (kaikki anestesian vaativat toimenpiteet kuuluvat tähän ml. skopia anestesiassa)

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksu 48,90 euroa. Maksukaton täytyttyä 22,50 euroa.

Varatun ajan käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä. Aika on peruttava viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä. 50,80 euroa.

 

 

Huomasitko kehitettävää tai muuta palautteenannon vaativaa palvelussamme?

Ota yhteyttä johtava hoitaja Elina Maisilaan sähköpostitse, elina.maisila@mehilainen.fi