Aikuisneuvola

Aikuisneuvolassa terveydenhoitaja antaa aikuisväestölle henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, tarkastaa verenpainetta, kuuloa ja näköä, antaa rokotuksia ja toimii kansansairauksien kuten diabeteksen, valtimotautien, verenpainetaudin tai rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden ennaltaehkäisemiseksi tai hoitamiseksi.

Aikuisneuvolan vastaanotoille tarvitaan ajanvaraus. Diabetesasiakkaiden hoito on keskitetty aikuisneuvolan terveydenhoitajalle.

Työttömän terveystarkastuksia tehdään terveysasemalla. Terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan työttömänä olevan henkilön terveyttä ja hyvinvointia sekä kartoitetaan hänen työ- ja toimintakykyään ja kuntoutustarpeitaan. Hoitajan vastaanotto on potilaalle maksuton.