Äitiys- ja lastenneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on tukea perhettä lapsen odotuksessa ja valmentaa perhettä raskausaikaan, lapsen syntymään ja vastasyntyneen hoitoon. Ydintehtävänä on turvata raskaana olevan naisen, sikiön, vastasyntyneen ja perheen paras mahdollinen terveys. Laajempi tavoite on edistää koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.Työmuotoina ovat määräaikaiset terveystarkastukset, kotikäynnit, perhevalmennus, puhelinneuvonta ja perhetyöntekijän avustavat käynnit kotona.

Neuvolassa työskentelevät terveydenhoitaja, lääkäri ja ehkäisevää perhetyötä tekevä ohjaaja. Neuvolavastaanotoille tarvitaan ajanvaraus, ja löydät yhteystiedot sivun alalaidasta. On hyvä varata aika heti raskauden olemassaolon selvittyä.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Lisäksi tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lastenneuvolassa edistetään lapsen kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyttä.

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lastenneuvolat tekevät moniammatillista yhteistyötä muiden lapsiperheiden parissa työskentelevien kanssa.

Määräaikaistarkastukset pyritään toteuttamaan neuvola-asetuksen mukaisena. Laajat tarkastukset ovat 4 kk, 18 kk, 4 vuotiailla.

Sairaan lapsen hoitovapaatodistuksen saa puhelimitse neuvolasta. Jos lapsi tarvitsee lääkärin arviota sairautensa vuoksi, vanhempien tulee varata aika terveyskeskuksen vastaanotolta.

 

 

Huomasitko kehitettävää tai muuta palautteenannon vaativaa palvelussamme?

Ota yhteyttä johtava hoitaja Elina Maisilaan sähköpostitse, elina.maisila@mehilainen.fi