Erikoissairaanhoito

Siikalatvalaisten erikoissairaanhoito tapahtuu pääsääntöisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yksiköissä, Oulun Mehiläisessä tai paikallisesti Siikalatvalla. Lähettävä lääkäri valitsee kussakin tapauksessa sopivan jatkohoitopaikan. Erikoislääkärikäynnin asiakasmaksu Siikalatvalla ja Oulun Mehiläisessä on siikalatvalaisille 39,00€/käynti. Sairaanhoitopiirin yksiköissä asioidessa asiakasmaksu on 41,20€. Erikoissairaanhoidon asiakasmaksut kerryttävät asiakkaan maksukattoa (päivystyskäynti Oulun Mehiläisessä ei kerrytä maksukattoa):

Erikoislääkäkärin vastaanottomaksu Siikalatva/Mehiläinen Oulu 39,00 euroa

Poliklinikkakäynti  sairaanhoitopiirin yksiköissä 41,20 euroa

Päiväkirurginen toimenpidemaksu 135,10 euroa (kaikki anestesian vaativat toimenpiteet kuuluvat tähän ml. skopia anestesiassa)

Vuodeosastohoidon hoitopäivämaksut 48,90 euroa. Maksukaton täytyttyä 22,50 euroa.

Varatun ajan käyttämättä jättäminen 15 vuotta täyttäneiltä 50,80 euroa. Aika on peruttava viimeistään varattua aikaa edeltävänä päivänä.