Kehitysvammaispalvelut

Erityishuolto

Erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten henkilöiden suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, heidän omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoa ovat kehitysvammalain nojalla tarjottavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, tilapäishoito ja palveluohjaus. Palvelutarpeen arvioimiseksi asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma ja sen pohjalta erityishuolto-ohjelma.

 

Asumispalvelut

Kehitysvammaisille henkilöille tarjotaan asumispalveluja asiakkaan tarpeen mukaan.

Asuminen omassa asunnossa sopii henkilöille, jotka pärjäävät pääosin itsenäisesti. Asumiseen liittyvän tuen ja ohjauksen he saavat kehitysvammapalvelujen tai kotihoidon henkilökunnalta. Siikalatvalla on mahdollista asua tuetusti Kestilän, Piippolan, Pulkkilan ja Rantsilan kylillä. Rantsilassa Omakoti Mesikin rivitalossa on mahdollisuus saada tiiviimmin tuettua asumispalvelua Jokitörmän palveluasumisen kautta.

Mikäli itsenäinen asuminen ei onnistu, on tarjolla ryhmäasumista. Jokitörmän palveluasunnoissa Rantsilassa on jokaisella asukkaalla oma huone, ja sen lisäksi yhteiset tilat. Henkilökunnan ohjausta ja apua on saatavilla aamulla, päivällä ja illalla. Yöllä henkilökuntaa ei ole paikalla.

Jokitörmän palveluasunnot, Simontie 2, 92500 Rantsila. Puh. 040 1719 166.

Omakoti Mesikissä henkilökunta on paikalla kellon ympäri. Tämä asumismuoto sopii henkilöille, jotka tarvitsevat paljon apua, hoitoa ja valvontaa asumisensa suhteen.

Omakoti Mesikki, Iltaruskontie 1 A, 92500 Rantsila. Puh. 040 1719 169. Lue lisää: Omakoti Mesikki

 

Työ- ja päivätoiminta

Pulkkilassa työtoiminta keskittyy Koivulehdon palvelukeskuksen pesulaan, Koivulehto, Pakkalantie 9, 92600 PULKKILA. Pulkkilan työtoimintaohjaaja, puh. 040 1719 168.

Rantsilan työ- ja toimintapaikan käyttäjinä ovat kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat. Toimintakeskus Rantsilanraitti 19, 92500 Rantsila, puh. 040 1719 164.

 

Palveluohjaus

Avopalveluohjaajat tarjoavat neuvoja, tukea ja apua kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen. He vastaavat palvelusuunnitelmien teosta ja toimivat yhteyshenkilönä asiakkaan ja hänen saamiensa palvelujen välillä.

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä palveluohjaajana toimii Eija Larikka, puh. 040 1719 163.

Aikuisten kehitysvammaisten palveluohjaajana toimii kehitysvammapalvelujen esimies Ulla Hankonen, puh. 040 1719 162.